TAKEUCHI TB 015 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB015. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 015 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Prawdopodobnie słabszym punktem połączenia okazały się przy tym ucha, o których obliczeniu będzie mowa w jednym z dalszych rozdziałów. Tutaj zaznaczymy tylko, że grubość ucha g wyznacza się z innego warunku wytrzymałościowego, a mianowicie z warunku, aby ciśnienie wywarte przez sworzeń na ścianę otworu nie przewyższało pewnej granicy. To ciśnienie oblicza siłę P przez rzut półwałkowej ściany otworu na średnicowy przekrój sworznia, czyli przy czym przyjmuje się empirycznie wartość. To zwiększenie w stosunku do o>op jest uzasadnione teoretycznie okolicznością, że ciśnieniom na ścianę otworu towarzyszą ciśnienia poprzeczne, co, jak wiadomo, pomniejsza wytężenie materiału wobec wytężenia przy prostym ściskaniu i to zwykle bardzo znacznie. Poważne niedokładności tego rodzaju obliczeń, których prymitywność jest usprawiedliwiona niemożliwością obliczeń ściślejszych, są nieistotne przy stopniu bezpieczeństwa (pewności) który, chociaż nie tak wielki jak dawniej, jest jednakże zupełnie wystarczający1). 1) Fakt, żo sworznie obliczane „na ścinanie“ okazały się zawsze bezpieczne, chociaż przyjmowana wartość dopuszczalna c była znacznie większa od tej, która odpowiada zależności rzeczywistej znieb=0,58 dniel5> objaśnia się po prostu tym, że w normach dawniejszych dla stosowano pewność niepotrzebnie wielką.