TAKEUCHI TB 014 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach TAKEUCHI TB014. Dostępność większości części silnikowych na miejscu.

koparka TAKEUCHI TB 014 części silnika

Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele koparki TAKEUCHI TB014 takie jak: TAKEUCHI TB014A, TAKEUCHI TB014S.

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ponieważ odkształcenia sprężyste niemal wszystkich materiałów konstrukcyjnych podlegają prawu Hookehi i zasadzie superpozycji, przeto można stan odkształcenia i napięcia w obranym dowolnie przekroju poprzecznym belki w równowadze, obciążonej dowolnie, rozłożyć na stany składowe. Każdy z nich odpowiada rozpatrywanemu oddzielnie działaniu 1°  samej siły osiowej N, 2° samej siły tnącej T, 3° samego momentu skręcającego Ms i 4°  samego momentu zginającego M. Odnieśmy, jak zwykle, belkę w stanie nieobciążonym do prostokątnego układu współrzędnych o osi belki jako osi X pomyślanej poziomo, osi Y skierowanej pionowo w dół i osi Z poziomej skierowanej ku patrzącemu na płaszczyznę obciążenia, tj. na płaszczyznę XY. Element belki, wydzielony w myśli przed obciążeniem dwoma przekrojami poprzecznymi sąsiednimi o odległości wzajemnej ulegnie wskutek obciążenia odkształceniu, któremu towarzyszą odpowiednie naprężenia. Podzieliwszy go dalej na elementy prostopadłościenne (przed obciążeniem) widzimy, że każdy z nich dozna w ogóle trójwymiarowego stanu napięcia i odkształcenia. Jednakże w przekrojach nie obciążonych bezpośrednio, jak np. F można przyjąć w przybliżeniu najczęściej zupełnie wystarczającym.