HITACHI ZX 160 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI ZX160. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele tj. HITACHI ZX160LC, HITACHI ZX160LC-3, HITACHI ZX160W.

koparka HITACHI ZX 160 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Jeżeli w otwór wejdzie tłoczek nieprzechodni, oznacza to, że otwór jest za duży. Przedmiot w takim wypadku jest brakiem. Do sprawdzania otworów używane są również sprawdziany płytkowe. Zaletami tych sprawdzianów są mały ciężar. Do sprawdzania otworów o średnicy 5CK-360 mm służą sprawdziany jednograniczne łopatkowe. Do sprawdzania otworów o bardzo dużych średnicach (do 1 000 mm) używa się sprawdzianów średnie rowkowych o kulistych powierzchniach mierniczych. Sprawdziany do gwintu. Do dokładnego sprawdzania gwintu służą sprawdziany do gwintów. Najczęściej stosowane są sprawdziany dwugraniczne (ze stronami przechodnią i nieprzechodnią).

Strona nieprzechodnia sprawdzianu ma zarys skrócony i dwa lub trzy zwoje. Strona przechodnia powinna się wkręcać w sprawdzany gwint bez znacznych oporów. Nie należy jej wkręcać „na siłę”. Strona nieprzechodnia nie może się wkręcać w sprawdzany gwint. Sprawdziany do sprawdzania długości. Do sprawdzania długości stopni powierzchni toczonych używa się niekiedy sprawdzianów wykonanych w postaci płytek stalowych utwardzonych. Powierzchnie miernicze sprawdzianu powinny dotykać powierzchni czołowej wałka i jego odsądzenia. Rozwój przemysłu obrabiarkowego w Polsce. Polska stanęła po wyzwoleniu wobec zagadnienia planowego zaopatrzenia kraju w niezbędny asortyment nowoczesnych obrabiarek wydajnych, przystosowanych do warunków pracy w naszym kraju, do jego poziomu technicznego i do ambitnych planów rozbudowy przemysłu metalowego.