HITACHI ZX 16 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI ZX16. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

koparka HITACHI ZX 16 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Sprawdziany dwugraniczne wykonywane są jako dwustronne lub jednostronne. Sprawdziany te służą do sprawdzania ściśle określonych wymiarów. Oprócz sprawdzianów stałych w przemyśle stosuje się często sprawdziany nastawne. Przykład sprawdzianu dwu granicznego nastawnego. Jest to sprawdzian jednostronny. W korpusie 1 sprawdzianu osadzone są dwa kowadełka 2, których położenie można nastawiać wkrętami 3. Kowadełko zewnętrzne nastawia się. Niektórzy warsztatowcy nazywają sprawdziany jednograniczne kalibrami. Jednakże nazwa „kaliber” nie jest poprawna.

W miarę zużywania się powierzchni mierniczych kowadełek reguluje się ich położenie. Dzięki temu trwałość sprawdzianu nastawnego jest większa niż sprawdzianu stałego. Ponadto sprawdzian taki może być użyty do pewnego zakresu wymiarów. Sprawdziany do otworów. Do sprawdzania otworów o niedużej średnicy służą tłoczkowe sprawdziany dwugraniczne. Sprawdzian tłoczkowy dwugraniczny składa się z tłoczka przechodniego, tłoczka nieprzechodniego 2 i rękojeści 3. Tłoczek przechodni powinien wchodzić do sprawdzanego otworu, a tłoczek nieprzechodni nie powinien do niego wchodzić Jeżeli do otworu nie wchodzi tłoczek przechodni, oznacza to, że otwór jest za mały.