HITACHI ZX 130 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI ZX130. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele tj. HITACHI ZX130H, HITACHI ZX130K, HITACHI ZX130LC-3, HITACHI ZX130W.

koparka HITACHI ZX 130 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Mikrometr ma dwustronne szczęki miernicze. Sumaryczna grubość 2 a szczęk po stronie A wynosi np. 5 mm, sumaryczna grubość 2 b szczęk po stronie B wynosi 15 mm. Stroną A mikrometru można mierzyć otwory o średnicy 5-i-25 mm, natomiast stroną B mikrometru — otwory o średnicy 15d-35 mm. Zasada działania mikrometru do otworów jest taka sama jak mikrometru do pomiaru powierzchni zewnętrznych. Należy pamiętać o dodaniu do wskazania mikrometru sumarycznej grubości szczęk. Na przykład, jeżeli mierzysię otwór stroną A mikrometru, a mikrometr wskaże wymiar 14,35 mm, oznacza to, że wymiar otworu wynosi 14,35 + 5 — = 19,35 mm.

Do dokładnego mierzenia średnic otworów 504- 4-1 500 mm można użyć średnicówek mikrometrycznych. Do dokładnego pomiaru średnicy podziałowej gwintu służą mikrometry ze specjalnymi końcówkami mierniczymi 1 i 2 Sprawdziany nie służą do mierzenia przedmiotów, lecz tylko do sprawdzania, czy wymiary przedmiotu obrabianego znajdują się w granicach tolerancji wymiarowej. Zatem sprawdziany służą tylko do stwierdzenia, czy wymiary sprawdzane są dobre (mieszczą się w granicach tolerancji) czy też złe (są zbyt małe lub zbyt duże). Budowa sprawdzianów jest znacznie prostsza niż budowa suwmiarki lub mikrometru. Dlatego posługiwanie się sprawdzianem jest znacznie łatwiej niż posługiwanie się suwmiarką i mikrometrem. Możliwość popełnienia błędu przy sprawdzaniu wymiarów sprawdzianem jest bardzo mała. To jest cenną zaletą sprawdzianów.