HITACHI ZAXIS 140 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI ZAXIS140. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele tj. HITACHI ZAXIS140W-3.

koparka HITACHI ZAXIS 140 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

W celu zmniejszenia liczby kosztownych narzędzi wymiarowych (rozwiertaków, przeciągaczy) w różnych klasach dokładności stosuje się tylko niektóre pasowania. Te nazywają się pasowaniami uprzywilejowanymi. Jeżeli na rysunku wykonawczym przedmiotu podany jest np. wymiar 0 40 H7 (średnica otworu 40 mm, podstawowy otwór, klasa 7), to w tabl. 11 łatwo znajdziemy odchyłki. W kolumnie drugiej odczytujemy odchyłki otworu w obszarze średnic 30-^50 mm podanym w kolumnie pierwszej. Odchyłki podane są w mikronach. Górna odchyłka G0 = <+ 25 n = 0,025 mm, dolna odchyłka F0 = 0 ,u. Zatem można napisać 0 40 H7 = 0 40 +°’25 Odchyłki 0 się nie wpisuje.

Jeżeli na wykonawczym rysunku wałka podany jest np. symbol 0 60 f 7 (nominalna średnica wałka 60 mm, pasowanie obrotowe f, klasa 7), to z tabl. 11 można odczytać odchyłki. W obszarze średnic 50-80 odczytujemy w kolumnie f 7 górną odchyłkę wałka Gw — = — 30 ¡J, — 0,030 mm i dolną odchyłkę wałka F^,, = 60 /z = 0,060 mm. Do bardzo dokładnych tokarskich narzędzi mierniczych zalicza się mikrometr, średnicówkę mikrometryczną, sprawdziany i czujnik.