HITACHI LX 145E części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI LX145E. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

koparka HITACHI LX 145E części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Jeżeli przy danym wymiarze nominalnym chcemy uzyskać różne rodzaje pasowań, możemy postąpić w trojaki sposób. Pierwszy sposób. Przyjmuje się otwór o danej średnicy nominalnej i stałych odchyłkach niezależnych od rodzaju pasowania. Otwór taki nazywa się otworem podstawowym. Następnie z otworem tym kojarzy się wałek o takiej samej średnicy nominalnej, lecz o odchyłkach zależnych od rodzaju pasowania. Sposób ten nazywa się pasowaniem na zasadzie stałego otworu. Wałek I z otworem podstawowym daje pasowanie ruchowe, wałek z otworem podstawowym daje pasowanie mieszane i wałek III z podstawowym otworem tworzy pasowanie wtłaczane. Wałki i, II i III oraz podstawowy otwór mają tę samą średnicę nominalną. Jak widać, podstawowy otwór ma dolną odchyłkę równą zeru (F0 = 0), a górną odchyłkę równą tolerancji (Go = T0).