HITACHI EX 400 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI EX400. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele tj. HITACHI EX400-3.

koparka HITACHI EX 400 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zataczanie ostrzy skrawających narzędzi kształtowych stosuje się w celu utrzymania niezmienności kształtu ostrzy po ostrzeniu, utrzymania stałej wartości kąta przyłożenia po ostrzeniu. Frez przedstawiony na rysunku ma kąt natarcia y = 0, kąt przyłożenia oznaczano przez a. Jak widać z rysunku, jeżeli w wyniku ostrzeń powierzchnia natarcia znajduje się w położeniu OX (frezy zataczane ostrzy się, zdejmując warstewki promieniowe od strony powierzchni natarcia), wartość kątów przyłożenia a i skrawania d pozostaje bez zmian. Kąt przyłożenia znajduje się pomiędzy prostopadłą do promienia OX a styczną do krzywej zewnętrznej w punkcie X.

Podczas zataczania zbierana jest od strony grzbietowej ostrza warstewka materiału odpowiadająca trójkątowi ABC i odpowiednie warstwy materiału z obu stron ostrza. Podczas obrotowego ruchu obrabianego freza narzędzie wykonuje stały ruch w kierunku promieniowym (strzałki i). Po osiągnięciu bruzdy międzyzębnej narzędzie cofa się szybko w kierunku strzałki 2. Tokarki do toczenia wieloboków metodą J. Guido ( za pomocą głowicy nożowej). Dużą wydajnością odznacza się nowoczesna metoda toczenia przedmiotów wielobocznych za pomocą głowic nożowych (metoda J. Guido). Znaczną wydajność obróbki osiąga się dzięki jednoczesnej pracy kilku ostrzy. Ponadto do zalet tej metody należy prostota narzędzia, dzięki czemu zarówno ostrzenie, jak i nastawianie ostrzy w korpusie głowicy są łatwe i krótko trwają.