HITACHI EX 370 części silnika

Mamy do zaoferowania wszystkie części zamienne do silnika ISUZU występującego w koparkach HITACHI EX370. Dostępność większości części silnikowych na miejscu. Wysyłamy części  tego samego dnia kurierem.

Obsługujemy modele tj. HITACHI EX370(HD)-5.

koparka HITACHI EX 370 części silnika

W razie pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Ciśnienie w komorze B wzrasta aż do wartości, przy której nastąpi równowaga sił działających na tłok z obu stron (od strony komory A i B). Przy równoważących się siłach tłok zajmuje położenie nieruchome. Taka równowaga utrzymuje się podczas ruchu palca wodzącego po odcinkach wzornika równoległych do osi toczenia. Kiedy palec wodzący porusza się po odcinku wzornika, wówczas istnieje tendencja do zmniejszania ciśnienia w komorze B, wskutek czego nóż wraz z tłokiem zbliża się do osi toczenia. Natomiast kiedy palec wodzący porusza się po odcinku wzornika, wówczas istnieje tendencja do wzrostu ciśnienia W komorze B (zamykanie otworu C), wskutek czego nóż wraz z tłokiem oddala się od osi toczenia.

W ten sposób palec wodzący, poruszając się we wzorniku, zamyka lub otwiera otwór C i wywołuje odpowiednio cofanie narzędzia lub przybliżanie go do przedmiotu. W ten sposób narzędzie odtwarza zarys wzornika. Przy ruchu suportu od konika do wrzeciennika obrabiane są po¬wierzchnie A. Natomiast przy ruchu suportu od wrzeciennika do konika obrabiane są powierzchnie B. Cykl obróbkowy odbywa się samoczynnie.