HITACHI EX29 pierścienie tłokowe

Nasza firma zajmuje się sprzedażą tłoków oraz pierścieni do HITACHI EX29. Posiadamy w ofercie tłoki nadwymiarowe, pierścienie tłokowe oraz tuleje cylindrów do silnika ISUZU występującego w koparce HITACHI EX 29.

Obsługujemy modele koparki HITACHI EX29 takie jak: HITACHI EX29UE.

Jeśli masz problem z dobraniem części – zadzwoń, pomogą Ci w tym nasi konsultanci.

Istnieje dla każdego materiału obrabianego i rodzaju węglików spiekanych taka temperatura skrawania, w której uzyskuje się największą różnicę twardości ostrza i materiału obrabianego. Szybkość skrawania odpowiadająca tej temperaturze skrawania jest najkorzystniejsza, gdyż umożliwia osiągnięcie dużej wydajności obróbki przy znacznej trwałości ostrza. W celu zmniejszenia drgań występujących podczas skrawania zaokrągla się wierzchołek ostrza z węglików spiekanych promieniem r = 0,5-hi mm. W nożach przeznaczonych do skrawania szybkościowego w tym samym celu ścina się wierzchołek noża. Wskutek tego ostrze ma obok głównej i pomocniczej krawędzi tnącej krawędź tnącą przejściową długości 1-2 mm, nachyloną pod kątem 1020° w kierunku posuwu. W szybkościowym skrawaniu metali ciągliwych powstaje w wielkiej ilości wiór wstęgowy o wysokiej temperaturze, który zagraża bezpieczeństwu tokarza. Dlatego usuwanie wiórów w skrawaniu szybkościowym jest zagadnieniem szczególnie ważnym. Zagadnienie to było bodźcem dla obróbkowców racjonalizatorów do znalezienia takich kształtów powierzchni natarcia, które by umożliwiały śrubowe zwijanie wióra lub łamanie wióra na drobne części, łatwe do usunięcia.