Filtry do HITACHI EX29

Oferujemy różnego rodzaju filtry do koparki HITACHI EX29. Znaleźć można w ofercie filtry silnika oraz filtry hydrauliczne.

  • HITACHI EX 29 filtr paliwa
  • HITACHI EX 29 filtr powietrza
  • HITACHI EX 29 filtr oleju silnikowego
  • HITACHI EX 29 filtr hydrauliki.

Obsługiwane przez nas modele koparki HITACHI EX29 to: HITACHI EX29UE.

Do HITACHI EX29 zakupić można także części tj. uszczelniacze, pierścienie oraz wiele innych.

Zachęcamy w razie pytań do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W wyniku bardzo licznych badań uzyskano trzy rozmaite typy progów służących do łamania wióra: progi wyszlifowane na powierzchni natarcia wprost w płytce z węglików spiekanych, progi przypawane do chwytu noża, progi nakładane. Do noży z progami pierwszego typu zalicza się nóż tokarza Bortkiewicza. Stwierdził on, że w odległości a = (0,8-f-l,5) (p — posuw w mm/obr) od krawędzi tnącej powstaje wskutek tarcia wióra o powierzchnię natarcia wyżłobienie i wówczas wiór zaczyna się zwijać śrubowo. W nożu tokarza Bortkiewicza już podczas jego wykonywania wyszlifuje się wyżłobienie. Ponadto nóż ten ma ujemny kąt natarcia (y = —2°) na długości powierzchni natarcia b = (5-ł-6) • p.

Dobór warunków skrawania. Ogólne zasady doboru głębokości skrawania i posuwu w skrawaniu szybkościowym są takie same jak w skrawaniu zwykłym. Wartości szybkości skrawania i mocy silnika dobiera się zależnie od uprzednio ustalonych wartości głębokości skrawania i posuwu oraz zależnie od tego, czy ostrze jest bezścinowe, czy też ścinowe. W obróbce stali o wytrzymałości innej niż Rr ~ 75 kG/mm2 należy wartości szybkości skrawania i mocy silnika podane w tabl. 19 pomnożyć przez mnożniki.